Dovre

Dovre statlig mottak for asylsøkere har 100 beboere. Hovedlokasjonen i Trondheimsveien ligger rett overfor Dombås sentrum og har 63 beboere.

kontaktinformajson:
Leder: Tone Ødegård
Besøksadresse: Trondheimsv. 3, 2660 Dombås
Postadresse: Postboks 143, 2659 Dombås
Sentralbord: 97 69 43 85
Telefaks: 61240078
Vakttelefon ansatte: 93 83 54 38
Vakttelefon beboere, Dombås: 93 83 54 62
Vakttelefon beboere, Vollheim: 98 86 71 45/
98 62 10 24
Dovre mottak har i lengre tid samarbeidet med NISO og Norges fotballforbund. Dovre mottak har etablert eget fotballag. Aktivitetsansvarlig, Svein Håvard Steinl kan fortelle om en engasjert gruppe av spillere.

Lørdag 10 september ble det arrangert showkamp mellom et lag fra Dombså bestående av beboere ved mottaket og "fastboende" lokale gutter. Kampen gikk mot et 5 divisjonslag fra Moelv med samme sammensetning. Målsettingen med kampen var et ledd i et forebyggende arbeid mot rasisme. I tillegg ønsker man på Dombås å få etablert et A lag.

Vi kan legge til at laget fra Dombså vant 4 - 0!