Norsk Mottaksdrift AS drifter asylmottak etter oppdrag fra UDI. Vi er en av landets mest erfarne operatører. Vårt slagord er "trygghet i hverdagen". Dette beskriver i all hovedsak vår virksomhet; der vi skal gi asylsøkere som kommer til Norge et godt og trygt botilbud i påvente av avgjørelse i asylsaken. I tillegg til å gi våre beboere gode boligtilbud, skal vi fylle ventetiden med et innhold definert i retningslinjer av UDI.

Daglig leder
Per Erik Lykstad tlf 928 18 610

Personalansvarlig
Jon Anders Martinussen tlf 911 84 305

Eiendomsansvarlig
Bjønne Owren tlf 917 89 737

Kontor/beboerøkonomi

Jane Elisabeth Dahlsveen tlf 405 17 015

Adresse

Anders Sandvigs Gate 49
2609 Lillehammer

Telefon: 61 22 23 40 (til mottakene)

E-post: per-erik@mottaksdrift.no
Web: www.mottaksdrift.no

Samling for ansatte

Norsk Mottaksdrift AS arrangerte tre dagers samling for alle ansatte på Hindsæter fjellhotell i Sjodalen.
Gjennomgående tema for samlingen var Helse. I tillegg til flere flotte fjellturer, ble det gitt undervisning om helse/kosthold av
bedriftshelsetjenesten. Dette fulgte vi opp med et større prosjekt på helse for ansatte gjennom bedriftshelsetjenesten. Vi har nå testet alle ansattes kondisjon, og tester
igjen utpå vårparten. I mellomtiden vil alle ansatte få personlig oppfølging av bedriftshelsetjenesten med tips og råd om trening og kosthold.

Vi fikk også tid til å gå igjennom tema som konflikthåndtering. I tillegg var det på dag 2 oppgaveløsning ute i felten med ansatte
delt inn i tre grupper.

Tilbakemeldingene var svært positive på opplegget, og det frister til gjentagelse for alle. Det er viktig med en "vitamininnsprøyting" i en hektisk hverdag.

Vi takker også vertskapet på Hindsæter for et flott opphold og ikke minst maten som er i verdensklasse!

Team "på bærtur"

Team "Dovre" med kokken

Team "knall og fall"